Ondersteuningsnetwerk

Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen uit het gewoon onderwijs met scholen uit het buitengewoon onderwijs, samen met de CLB's en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Als de basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan en uitbreiding van zorg nodig is of een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, kan een school voor gewoon onderwijs extra expertise voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aantrekken. Wij sturen onze ondersteuners uit om met hun expertise uit het buitengewoon onderwijs samen met het lerarenteam in de gewone school, de ondersteuningsnoden van deze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aan te pakken.

Onze school heeft hiervoor een samenwerkingsverband met Ondersteuningsnetwerk Limburg Vrij.

Aanmelden:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contactpersoon:
 
Dirk Uten
Coördinator knooppunt West-Limburg
0476/86 50 77